Konstrukce a návratnost osvětlovacích těles s technologiemi LED

Tělesa svítidel jsou vyrobena tlakovým litím z hliníkových slitin z důvodu optimálního přenosu tepla a tím jejich chlazení a jsou od začátku navrhovaná jako osvětlovací těleso osazené LED diodami. Tato konstrukce je prozatím jediným řešením, které se nejlépe osvědčilo při provozních zkouškách. Každé jiné řešení, včetně použití plastu prozatím selhalo. Dokonce se našli i takoví výrobci, kteří na chlazení diod a převodníku vložili do tělesa svítidla ventilátory. Samozřejmě toto řešení je špatné a nelze je akceptovat. Celohliníkový obal se používá z důvodu chlazení a dodrženi optimální provozní teploty diod a to do 55°C při které je dosaženo maximální životnosti. Konstrukce celohliníkových osvětlovacích těles LED je navrhována na životnost kompletního svítidla minimálně 15 až 20 let.