Ekonomické hodnocení LED osvětlovací soustavy

U svítidel se světelnými LED diodami jsou skutečně vyšší ceny svítidel vzhledem k jejich složitosti s chladící plochou a měničem ve srovnání s jednoduchými účelovými žárovkovými svítidly. Při porovnání nákladů na osvětlení za určité období jsou rozhodující náklady za spotřebovanou elektrickou energii. Podíl nákladu na spotřebu elektřiny je tím větší, čím delší období uvažujeme, čím více se svítí a čím vyšší je cena elektrické energie. Energetické využití výkonnějších světelných LED diod na rozdíl od výbojových zdrojů, či žárovkám klasickým i úsporným, vede k velkým úsporám, a že by jejich zavedení a plnému využití měla být věnována daleko větší pozornost než dosud. Je oprávněně považován za vysoce perspektivní světelný zdroj se slibnou budoucností.

I když existuje celá řada doporučení jak realizovat hospodárné osvětlení, je potřebné takové systémy hodnotit po stránce ekonomické. V přítomné době se většina investoru zajímá jen o to, co ho budou stát realizační investice, nikoliv jaká je užitná hodnota takové osvětlovací soustavy z pohledu 10ti a víceletého provozu. Trendy v technice osvětlování musejí vycházet ze skutečnosti, že nejbližší období bude poznamenáno dramatickým nárůstem ceny práce a elektrické energie.