8 výhod LED osvětlení (světelných diod)

Výhody při použití svítidel se světelnými diodami LED jsou tyto:

 

  • světelné diody LED snižují celkové náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení
  • průměrný technický život světelných diod se pohybuje kolem 50 000 až 100 000 hodin
  • jsou ekologičtější, nepotřebují složitou likvidaci jako je tomu u úsporných žárovek, klasických zářivek a vyhořelých výbojkových zdrojů
  • při provozu nevzniká UV složka
  • dosahované hodnoty měrných výkonů jsou srovnatelné s klasickými žárovkami
  • teplota chromatičnosti světelných diod pro aplikace ve veřejném osvětlení je velmi dobrá a dosahuje hodnot až 8 000 K
  • oproti klasickým svítidlům, kde se složitou cestou (přes odrazovou plochu) distribuuje světelný tok do prostoru, provozní účinnost se pohybuje kolem 68%, u světelných diod LED je tomu naopak, distribuci zajišťují vlastní optické prvky, tím se dosahuje vyšších provozních účinnosti až 98%
  • LED diody jsou provozuschopné jak na napájecí distribuční sítě 230V tak na napájecí napětí 12/24V

 

Lze oprávněně tvrdit, že svítidla se světelnými LED diodami patří mezi moderní, vysoce perspektivní v oblasti jak uličního, tak i architektonického osvětlení.